Анонси, Оголошення

Оподаткування доходів одержаних за договорами цивільно-правового характеру

Автор: Veronika, 07 Лип 2014

    Відповідно до пп.164.2.2 п.164.2 ст.164 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-IV(далі – ПКУ), до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включаються суми винагороди та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору. Згідно із п.167.1 ст.167 ПКУ оподаткування доходів, одержаних (крім випадків, визначених у п.167.2-167.4 цієї статті), у тому числі але не виключно у формі винагород та інших виплат, які виплачуються (надаються) платнику за цивільно-правовими договорами здійснюються за ставкою 15% бази оподаткування. У разі якщо загальна сума отриманих платником податку доходів у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17% суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою, визначеною в абзаці першому цього пункту. Крім того, доходи фізичних осіб, одержані за договорами цивільно-правового характеру, повинні оподатковуватися податковим агентом при їх нарахуванні без виключення з нарахованої суми відрахувань до фондів, які передбачені п.164.6 ст.164 ПКУ,  та податкової соціальної пільги.

buy xanax without prescription

Інформаційно-комунікаційний сектор

valium online no prescription

Кам’янець-Подільської ОДПІ

xanax online without prescription

buy klonopin online no prescription

buy valium online no prescriptionxanax online without prescription buy valium online no prescription buy tramadol online without prescription buy tramadol without prescription xanax online no prescription buy xanax without prescription ambien online without prescription

Коментування вимкнуто

Звітують підприємці, які перейшли на загальну систему оподаткування

Автор: Veronika, 07 Лип 2014

Кам’янець-Подільська ОДПІ звертає увагу фізичних осіб – підприємців, які перейшли протягом поточного року зі спрощеної на загальну систему оподаткування, нараховують та сплачують авансові платежі на підставі квартальної податкової декларації, яка подається ними після закінчення кварталу  в якому відбувся перехід.

Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі в строки, визначені пп.177.5.1 п.177.5 ст.177 ПКУ, що настануть у звітному податковому році.

Наприклад, якщо платник податків перейшов на загальну систему оподаткування  з ІІ кварталу, то податкова декларація подається після закінчення цього кварталу, а також самостійно нараховуються авансові платежі з урахуванням суми податку, що нараховується на доходи,   вказані в  поданій декларації.

Інформаційно-комунікаційний сектор

Кам’янець-Подільської ОДПІ

Коментування вимкнуто

Оподаткування подарунків

Автор: Veronika, 07 Лип 2014

Кам’янець-Подільська ОДПІ нагадує роботодавцям, що вартість безоплатно отриманих працівниками товарів  (подарунків)  включається до загального  місячного  (річного) оподатковуваного доходу та­ких працівників як додаткове благо, крім випадків, передбачених ст. 165 Податкового кодексу України.

Зокрема, ст. 165 ПКУ встановлено, щодо оподаткову­ваною доходу платника податку не включаються вартість подарунків, а також призів переможцям та призерам спортивних змагань, якщо їх вартість не перевищує 50%  від однієї мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць, встановленої, на 1 січня звітного податкового ро­ку за винятком грошових виплат (у 2014 році така гранична сума становить 609 грн.).

Вартість дарунків яка не перевищує 609 грн, відо­бражається у податковому розрахунку за фориою № 1ДФ з ознакою доходу «160». Якщо  ж вартість подарунків, які  надаються роботодавцем працівнику, перевищує  609 грн, то сума такого перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб з використанням коефіцієнта за ставками 15% та/або 17% та відображається у ф. № 1ДФ за ознакою доходу «126», як додаткове благо.

Інформаційно-комунікаційний сектор

Кам’янець-Подільської ОДПІ

 

Коментування вимкнуто

Використання в Україні землі є платним

Автор: Veronika, 04 Чер 2014

Земельні відносини в Україні регулюють��я Земельним кодексом України, а справляння плати за землю – Податковим кодексом.

Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами податкової служби, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення.

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Встановлено, що за земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

Земельний податок громадяни сплачують у відділенні банку або в сільській раді за місцем розташування земельної ділянки. Плата за землю вноситься протягом 60 днів з дня вручення зазначеного повідомлення-рішення. При цьому податкові інспекції (на підставі наявної в податковій службі інформації) розсилають усім платникам повідомлення-рішення, в якому зазначається сума податку на землю і номер відповідного рахунку.

Якщо фізична особа не одержала повідомлення, вона може самостійно звернутися до податкового органу за місцем розташування земельної ділянки.

Інформаційно-комунікаційний сектор Кам’янець-Подільської ОДПІ

Коментування вимкнуто

Припинив діяльність на спрощеній системі оподаткування – погаси заборгованість

Автор: Veronika, 04 Чер 2014

Кам’янець-Подільська ОДПІ нагадує, що платники єдиного податку 1-ї та 2-ї груп відповідно до п.295.1 ст.295 Податкового кодексу України, сплачують єдиний податок шляхом внесення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більше як до кінця поточного звітного року.

Звертаємо увагу на те, що пунктом 295.4 ст.295 Кодексу передбачено сплату єдиного податку здійснювати за місцем податкової адреси.

У разі припинення платником єдиного податку провадження підприємницької діяльності, податкові зобов’язання щодо сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу податкової служби подано заяву (п.295.8 п.295 Кодексу).

Таким чином, Кодексом не передбачено звільнення від сплати авансових внесків у разі припинення фізичною особою – підприємцем провадження госпо��арської діяльності, за винятком платників, які здійснили сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік).

Інформаційно-комунікаційний сектор Кам’янець-Подільської ОДПІ


Коментування вимкнуто

Застосовуйте податкову соціальну пільгу

Автор: Veronika, 04 Чер 2014

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування податкової соціальної пільги згідно з отриманими від платника податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги.

Кам’янець-Подільська ОДПІ нагадує платникам податків, що відповідно до пп. 169.2.1 п.169.2 ст.169 Податкового кодексу, податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

Згідно з цієї ж статті платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги (далі – заява про застосування пільги).

Податковим кодексом не передбачено щорічне подання заяви про застосування податкової соціальної пільги.

При цьому, якщо у платника податку виникає право на застосування податкової соціальної пільги з інших підстав, ніж зазначені у попередній заяві, то такий платник повинен подати заяву з відповідними документами, що підтверджують таке право.

Інформаційно-комунікаційний сектор Кам’янець-Подільської ОДПІ

Коментування вимкнуто

При продажу сільгосппродукції необхідно мати довідку про наявність земельної ділянки

Автор: Veronika, 23 Кві 2014

Кам’янець-Подільська ОДПІ звертає увагу всіх громадян, які реалізовують чи мають намір реалізовувати власно вирощену сільськогосподарську продукцію на необхідність наявності довідки про наявність земельної ділянки.

Зокрема пунктом 165.1.24 Податкового кодексу України передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України.

Під час продажу своєї сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок. Така довідка є підставою для того, аби не включати до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків доходів, отриманих від продажу власної сільськогосподарської продукції.

Довідку про наявність у фізичної особи земельних ділянок безоплатно видають сільська, селищна або міська ради за місцем податкової адреси платника упродовж п’яти робочих днів із дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки.

При продажу власної продукції тваринництва, отримані від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року(в 2014 році – 1218 грн.). Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок.

У разі коли сума отриманого доходу перевищує встановлений цим підпунктом розмір, фізична особа зобов’язана падати контролюючому органу довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається у довільній формі сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Інформаційно-комунікаційний сектор

Кам’янець-Подільської ОДПІ

Коментування вимкнуто

Допомога на лікування за рахунок благодійних організацій податком на доходи фізичних осіб не оподатковується

Автор: Veronika, 23 Кві 2014

Кам’янець-Подільська ОДПІ доводить до відома громадян, що Міністерством доходів і зборів України наказом від 10.04.2014 №235 року затверджено узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань оподаткування податком на доходи фізичних осіб сум допомоги на лікування та медичне обслуговування платника податку за кордоном за рахунок благодійної організації.

Зокрема, згідно з пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі – Кодексу) до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, в тому числі в частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб” та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань в період загрози епідемій відповідно до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

Відповідно до ст. 36 Закону України від 19 листопада 1992 року N 2801-XII “Основи законодавства України про охорону здоров’я” громадяни України можуть направлятися для лікування за кордон у разі необхідності надання того чи іншого в��ду медичної допомоги хворому та неможливості її надання в закладах охорони здоров’я України.”

Звільнення від оподаткування можливе за наявності відповідних документів, що підтверджують цільовий характер надання грошових коштів на оплату лікування або медичного обслуговування (в разі здійснення попередньої оплати таких послуг) або факт надання послуг з лікування або медичного обслуговування платника податку (якщо оплата здійснюється після надання таких послуг).

Такими документами можуть бути документи, що підтверджують потребу фізичної особи – платника податку в лікуванні та медичному обслуговуванні (зокрема, наявність та характеристики хвороби, травми, отруєння, патологічного стану платника податку), документи про надання таких послуг, що ідентифікують постачальника послуг та платника податку, якому надаються такі послуги, обсяги та вартість таких послуг: договори, платіжні та розрахункові документи, акти надання послуг, інші відповідні документи в залежності від необхідного лікування або медичного обслуговування, хвороби та її стану.

Кодекс не визначає відмінностей в оподаткуванні ПДФО сум допомоги для оплати вартості таких послуг в Україні або за кордоном.

Інформаційно – комунікаційний сектор

Кам’янець-Подільської ОДПІ

Коментування вимкнуто

ОГОЛОШЕННЯ

Автор: Veronika, 23 Кві 2014

Кам’янець – Подільська ОДПІ повідомляє, що 30 квітня 2014 року – останній день подання податкової декларації промайновий стан і доходи, отримані громадянами у 2013 році.

Шановні громадяни! Не відкладайте свій візит до податкової інспекції на 30 квітня 2014 року.

Податкова інспекція забезпечить приймання декларацій у громадян міста та району з 28-го по 30 квітня та буде працювати у черговому режимі з подовженим робочим днем до 20-00 години.

Інформаційно-комунікаційний сектор

Кам’янець-Подільської ОДПІ

Коментування вимкнуто

Створюємо сервіс для платників податків

Автор: Veronika, 13 Лют 2014

Важливим кроком на шляху налагодження ефективних партнерських взаємовідносин з платниками податків є створення сервісних центрів з обслуговування платників, у яких найвищий пріоритет матимуть потреби платника.

В рамках програми модернізації та реформування податкової служби на базі Кам’янець-Подільської ОДПІ створено Центр обслуговування платників (ЦОП).

Центр розташований на першому поверсі та складається з наступних секцій:

Секція № 1 – прийому звітності та вхідної кореспонденції,

Секція № 2 – видачі довідок та дозвільних документів;

Секція № 3 – обслуговування платників податків.

Всі платники, які обслуговуються у Кам’янець-Подільській об’єднаній державній податковій інспекції, відтепер отримали можливість відчути усі переваги покращеного податкового сервісу.

Одним з основних завдань сервісного центру – створення сервісної служби, орієнтованої на платників податків, а також умов, при яких вони змогли б отримувати всі послуги, які повинні надаватися податковою службою в одному приміщенні.

Центр забезпечено доступом до мережі Інтернет і Єдиною базою податкових знань. Таким чином, консультанти мають саму свіжу інформацію з усіх питань, які цікавлять платників податків.

В Кам’янець-Подільській ОДПІ працює відділ реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту податкової служби по реєстрації користувачів електронного цифрового підпису (ЕЦП) та безоплатній видачі посилених сертифікатів відкритих ключів. Всі бажаючі будуть забезпечені надійними засобами ЕЦП, отримають допомогу при генерації відкритих та особистих ключів та консультативні послуги.

Запрошуємо платників податків переходити на електронну систему подання звітності через Інтернет.

Випробувати програмне забезпечення в дії допоможуть фахівці Кам’янець-Подільської податкової інспекції.

Інформаційно – комунікаційний сектор Кам’янець-Подільської ОДПІ

Коментування вимкнуто
Сторінка 2 із 2012345...1020...Остання »
Rambler's Top100