Анонси, Оголошення

Введені нові книги обліку доходів і витрат для підприємців на загальній системі оподаткування

Автор: Veronika, 13 Лют 2014

Кам’янець-Подільська ОДПІ повідомляє, що наказам Міндоходів України від 16.09.13 №481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім, осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які проводять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» затверджено нову Книгу обліку доходів і витрат.

buy xanax without prescription

Отже з 18 жовтня 2013 року форма Книги обліку доходів і витрат фізичним особам –підприємцям на загальній системі оподаткування, затверджена наказом:

valium online no prescription

Міністерства доходів і зборів від 16.09.2013р. №481, набрала чинності;

xanax online without prescription

Державної податкової служби України від 24.10.2010 р, №1025 втратила чинність.

buy klonopin online no prescription

Наказом №481 передбачено нові вимоги щодо ведення Книги обліку доходів і витрат, а саме: фізичні особи – підприємці не проводять інвентаризацію залишків товарів на початок та кінець року, відсутня вимога ведення Книги найманими особами, які перебувають у трудових відносинах із фізичними особами-підприємцями.

buy valium online no prescription

Враховуючи, що подавати податкову декларацію за 2013 рік необхідно на підставі Книги обліку доходів і витрат, яка велась за формою згідно наказу ДПСУ №1025 Міністерство доходів і зборів рекомендує платникам розпочинати ведення нової книги, затвердженої наказом № 481, з нового 2014 року.

xanax online without prescription

Самозайнятим особам дано право вибору ведення книги в електронному або паперовому вигляді.

buy valium online no prescription

У разі обрання ведення Книги в електронній формі:

buy tramadol online without prescription

1) самозайнята особа зобов’язана:

buy tramadol without prescription

отримати посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованими центрами сертифікації ключів, включених до системи подання податкових документів в електронному вигляді,

xanax online no prescription

укласти договір про визнання електронних документів з контролюючим органом

buy xanax without prescription

сформувати заяву на отримання Книги і надіслати її до контролюючого органу за місцем податкового обліку засобами електронного зв’язку з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

ambien online without prescription

2) контролюючий орган за місцем податкового обліку реєструє заяву самозайнятої особи на отримання Книги у реєстрі поданих заяв та протягом 3 робочих днів формує і надсилає самозайнятій особі повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням реєстраційного номера та дати її реєстрації;

3) після отримання самозайнятою особою повідомлення про реєстрацію Книги така особа здійснює операції з її ведення згідно з цим Порядком;

4) у Книзі в електронному вигляді допускаються виправлення помилок або коригування шляхом доповнення рядка, в якому відображається від’ємне або позитивне значення.

Інформаційно – комунікаційний сектор Кам’янець-Подільської ОДПІ

Коментування вимкнуто

Заповнення та подання звіту по земельному податку

Автор: Veronika, 13 Лют 2014

податку, тобто обов’язкового платежу, який платять власники земельних ділянок та земельних часток(паїв) і постійні користувачі та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Звітним податковим періодом плати за землю є календарний рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня того самого року. Юридичним особам не пізніше 20 лютого необхідно подати до органів Міністерства доходів і зборів податкову декларацію з плати за землю та/або оренди плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

Відповідно до пункту 289.1 статті 289 ПКУ для визначення розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Управління у сфері оцінки земель здійснює Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який, згідно з пунктом 289.2 статті 289 ПКУ, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою, встановленою цим пунктом.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 110 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 110.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Державне агентство земельних ресурсів України повідомило, що нормативну гр��шову оцінку земель станом на 01.01.2014 за 2013 рік необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,0, який відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України розраховано виходячи з індексу споживчих цін за 2013 рік – 100,5 %.

У 2014 році нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, земель сільськогосподарського призначення та земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів), яка проведена за вихідними даними попередніх років, підлягає індексації станом на 01.01.2014 на коефіцієнт 3,2, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за: 1996 рік – 1,703, 1997 рік – 1,059, 1998 рік – 1,006, 1999 рік – 1,127, 2000 рік – 1,182, 2001 рік – 1,02, 2005 рік – 1,035, 2007 рік – 1,028, 2008 рік – 1,152, 2009 рік – 1,059, 2010 рік – 1,0, 2011 рік – 1,0, 2012 рік – 1,0, 2013 рік – 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась.

Разом з тим повідомляємо, що згідно з пунктом 275.3 статті 275 ПКУ ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено (за винятком сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення), диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради виходячи із ставок податку, встановлених пунктом 275.1 цієї статті, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки, але не більше трикратного розміру цих ставок податку, з урахуванням коефіцієнтів, установлених пунктом 275.2 цієї статті.

Інформаційно – комунікаційний сектор

Кам’янець-Подільської ОДПІ

Коментування вимкнуто

Підприємці на загальній системі оподаткування подають податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2013 рік

Автор: Veronika, 22 Січ 2014

Кам’янець-Подільська об’єднана державна податкова інспекція звертається до фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування, щодо своєчасного подання податкової декларації про майновий стан та доходи за 2013 рік.

Відповідно до п.177.5 ст.177 Податкового кодексу України (ПКУ) податкова декларація про майновий стан і доходи  фізичними особами – підприємцями  подається до органу податкової служби за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Фізичні особи – підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений пп.49.18.5 п.49.18 ст.49 цього Кодексу. Згідно з цим пунктом платники податку на доходи фізичних осіб – підприємці податкову декларацію подають протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п.49.20 ст.49 ПКУ).

Підприємці у декларації про майновий стан і доходи,  зазначають суму отриманих  доходів від провадження господарської діяльності та  суму податків що підлягає сплаті до бюджету або  поверненнюСамостійно  здійснюють розрахунок  податкових зобов’язань та  зазначають  авансові  платежі на 2014 рік з  податку на доходи  фізичних осіб.

Також звертаємо увагу щодо отримання інших доходів, ніж від провадження підприємницької діяльності  у межах обраних підприємцем видів діяльності, такі доходи зазначаються у декларації поряд з доходами від підприємницької  діяльності,  інші доходи з  джерел їх походження з України та  іноземні доходи, які оподатковуються за загальними правилами встановленими для  платників податку – фізичних осіб.

Інформаційно-комунікаційний сектор

Кам’янець-Подільської ОДПІ

Коментування вимкнуто

Способи подання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2013 рік

Автор: Veronika, 22 Січ 2014

Кам’янець-Подільська ОДПІ звертається до громадян міста та району, які зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи отримані у 2013 році.

Відповідно до Конституції України та згідно з розділом ІV Податкового кодексу України (ПКУ), податкова декларація про майновий стан і доходи подається до органу податкової служби за місцем реєстрації платника податку до 1 травня 2014 року.

Податкова декларація подається в один із таких способів за вибором платника податку:

  • особисто платником або уповноваженою на це особою;

  • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

  • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

При цьому поштове відправлення слід здійснити не пізніше, ніж за десять днів до закінчення граничного терміну подання декларації, встановленого статтею 49 Податкового кодексу Украъни (ПКУ), а при поданні в електронній формі – не пізніше закінчення останньої години дня, у якому минає такий граничний термін (п. 49.5 ПКУ).

Інформаційно-комунікаційний сектор

Кам’янець-Подільської ОДПІ.


Коментування вимкнуто

Строки звітності та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Автор: Veronika, 22 Січ 2014

Кам’янець-Подільська ОДПІ повідомляє суб’єктів господарювання щодо сплати та строків звітності по єдиному соціальному внеску.

Відповідно до норм чинного законодавства роботодавці (підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, та фізичні особи – підприємці, які використовують працю найманих працівників) сплачують нараховані за відповідний календарний місяць суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не пізніше 20 числа наступного місяця.

При цьому, під час кожної виплати заробітної плати, на суми якої нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, одночасно з видачею зазначених сум роботодавці зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі). Кошти перераховуються одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу, грошового забезпечення), у тому числі в безготівковій чи натуральній формі.

  • фізичні особи – підприємці зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року;

  • підприємці що обрали спрощену систему оподаткування обліку та звітності, та члени сімей таких осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок;

  • фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно – займаються незалежною професійною діяльністю, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік,до 1 травня наступного року.

Періодом, за який платники єдиного внеску подають звітність до органу доходів і зборів, є календарний місяць, крім фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, для яких звітним періодом є календарний рік.

Так, підприємці, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, у частині подання звіту за таких осіб зобов’язані формувати та подавати звіт не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, незалежно від того, чи нараховувався дохід найманим працівникам.

Фізичні особи підприємці (в тому числі ті, що обрали спрощену систему оподаткування), які не використовують працю найманих працівників, формують та подають звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік. Тобто останній день подання фізичними особами – підприємцями звіту з єдиного соціального внеску за 2013 рік є 10 лютого 2014 року.

Інформаційно-комунікаційний сектор

Кам’янець-Подільської ОДПІ.


Коментування вимкнуто

Податок на нерухомість в 2014 році для громадян

Автор: Veronika, 11 Січ 2014

Кам’янець-Подільська ОДПІ нагадує всім власникам нерухомості, що з 1 січня 2014 року податкова служба нараховуватиме податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Тому нагадаємо те, що повинні знати всі громадяни, щоб уникнути непорозумінь.

Платниками податку є фізичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток. При обчисленні податку, база оподаткування зменшується на  120 м2 для квартири/квартир незалежно від їх кількості та на 250 м2 для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості .

Якщо у громадянина у власності перебуває одночасно і квартира і будинок, то для таких випадків зменшення відбувається на 370 м2 на сумарну площу об’єктів нерухомості.

Таке зменшення надається один раз за рік, тобто один податковий період.

Але громадянам, які здають в найм власну нерухомість, необхідно звернути увагу на те, що пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

Обчислення суми податку з об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси, тобто місцем реєстрації власника житлової нерухомості. Сплата проводиться протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення-рішення, в якому будуть вказані суми податку та реквізити сплати.

            Інформаційно-комунікаційний сектор

Кам’янець-Подільської ОДПІ

 

Коментування вимкнуто

Розпочав роботу електронний кабінет платника податків

Автор: Veronika, 11 Січ 2014

На  веб-порталі Міністерства доходів і зборів розпочав свою роботу новий онлайновий сервіс –Електронний кабінет платника податків, який зорієнтований на зручність та допомогу платника податків у формуванні його податкових звітів та своєчасній сплаті коштів до бюджету

Кожен платник має змогу відтепер облаштувати своє персональне автоматизоване робоче місце, в якому фіксуватиметься вся інформація про його розрахунки з бюджетом. Працювати в кабінеті можна з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет. Платник зможе підготувати, заповнити і надіслати  звітність в електронному вигляді та одразу ж отримати  квитанцію про її прийняття. Крім того, можливості серв��су дозволяють платникам переглядати свої дані про стан розрахунків з бюджетом на конкретну дату та прогноз щодо платежів до кінця поточного року.

Увійти до Електронного кабінету можна за адресою knp.minrd.gov.ua або за гіперпосиланням «Електронний кабінет платника податків» на порталі Міндоходів шляхом авторизації за допомогою електронного цифрового підпису.  З детальною інструкцією щодо роботи Електронного кабінету можна ознайомитись на його головній сторінці, в якій покроково розписані етапи роботи з системою.

 

Інформаційно-комунікаційний сектор

Кам’янець-Подільської ОДПІ

 

Коментування вимкнуто

Способи подання звітності по єдиному соціальному внеску

Автор: Veronika, 11 Січ 2014

Звітність по єдиному соціальному внеску (ЄСВ) подається до органів доходів  і зборів в один з таких способів:

-          засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного  підпису відповідальних осіб;

-          на паперових носіях,  завірених підписом керівника та скріплених печаткою  (за наявності) разом з електронною формою на електронних носіях інформації;

-          на паперових носіях, якщо кількість застрахованих  осіб не більше п’яти.

     Звертаємо увагу, що Порядком формування та подання звіту щодо сум  єдиного соціального внеску, який затверджено наказом Міністерства доходів та зборів від 9  вересня  поточного року №454 не передбачена можливість подання звітності по ЄСВ  поштою. Звіт або відправляється по Інтернету, або подається страхувальником  (його уповноваженою особою) на паперових носіях особисто до Центру обслуговування платників податків органу доходів і зборів за місцем взяття на облік.

     Особливу увагу  при складанні звіту слід приділити заповненню його обов’язкових  реквізитів, адже при відсутності будь-якого обов’язкового  реквізиту чи без усіх необхідних таблиць  звіт вважатиметься неподаним.

      Якщо юридичні особи не нараховують у звітному періоді заробітну плату та не  утримують єдиний внесок, звіт до органів доходів і зборів ними не подається. 

 

Інформаційно-комунікаційний сектор

Кам’янець-Подільської ОДПІ

Коментування вимкнуто

Приглашение подать тендерные заявки – «Гортепловоденергия»

Автор: Veronika, 12 Лис 2013

Ссылка на закупки: “Индивидуальные тепловые пункты – Каменец-Подольський”.
Страна: Украина
Источники финансирования: Северная экологическая финансовая корпорация
(NEFCO) и Шведское агентство по вопросам международного сотрудничества и
развития (Sida)
Дата объявления тендера: 2013-11-12
Крайний срок подтверждения участия: 2013-11-26
Крайний срок подачи запроса на разъяснения: 2013-12-10
Крайний срок подачи тендерного предложения: 2014-01-20, 17:00 по местному
времени
Открытие тендерных предложений: 2014-01-21, 10:00 по местному времени
Это приглашение к участию в тендере следует за Общей информацией о закупках в
рамках программы DemoUkrainaDH, предоставленной на веб-сайте http://www.demodh.
org.ua/en/procurement.html.
Заказчик:
Коммунальное предприятие «Гортепловоденергия» Каменец-Подольского городского
совета
Адрес: ул. Тимирязева,123, г.Каменец-Подольский, Хмельницкая область, Украина
Код ЕГРПОУ 36588183
Организационная структура проекта во время тендерного периода будет включать
специалистов Заказчика, которым окажут содействие консультанты компании ÅFIndustry
AB, Швеция.
Проект:
Заказчик имеет намерение закупить, произвести монтаж оборудования и ввести в
эксплуатацию индивидуальные тепловые подстанции, также называемые на русском
языке индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП). Контракт включает поставку
оборудования и материалов, надзор за монтажными работами, пуск в эксплуатацию
оборудования и проведение обучения персонала Заказчика, а также помощь Заказчику
при разработке проектной документации. Основную часть объема поставки составляют:
 Двадцать один (21) индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
Тендерные и процедуры заключения контракта:
Для приемлемых выплат по контракту, на который проводится данный тендер, Заказчик
намеревается использовать поступления от займа Северной экологической финансовой
корпорации (NEFCO) и гранта Шведского агентства по вопросам международного
сотрудничества и развития (Sida), который администрируется NEFCO.
В настоящий момент Заказчик приглашает потенциальных подрядчиков предоставить
запечатанные тендерные предложения на данный контракт, который будет
финансироваться за счет части поступлений от займа и гранта.
Тип Контракта – Поставка оборудования с дополнительными услугами, на основании
общих условий Orgalime SE 01. Период реализации проекта 15 апреля – 15 сентября
2014г., предполагаемый пуск в эксплуатацию – сразу же после начала отопительного
сезона 2014 года.
2 (2)
Тендерные процедуры и контракт подчиняются принципам закупок NEFCO, которые
следуют международно-признанной практике, применяемой международными
финансовыми организациями (МФО). В тендере может принять участие любая компания
из любой страны при условии, что национальное или международное законодательство
не запрещает этой компании участвовать в торгах.
Оценка тендерных предложений в дополнение к тендерной цене будет включать оценку
качества предлагаемого оборудования и оценку соответствия демонстрационным целям
программы DemoUkrainаDH.
Контактное лицо:
Полное тендерное досье Заказчика можно получить, связавшись с контактным лицом:
Михаил Вдовичинский
КП «Гортепловоденергия» Каменец-Подольского городского совета
E-mail: kp-mtve@ukr.net
Тендерное досье будет предоставляться только по электронной почте.

Коментування вимкнуто

Уряду пропонують перег��янути механізм індексації доходів населення

Автор: Veronika, 01 Лис 2013

Профспілки констатують: прийняття Урядом деяких постанов погіршило умови індексації грошових доходів населення. Зокрема значно ускладнився механізм індексації в разі підвищення грошових доходів, що призводить до втрати додаткових грошових коштів від індексації. Про це відмічалося на обговоренні практики застосування Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» у комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.
За результатами обговорення Комітет ухвалив рішення з рекомендаціями (за пропозиціями профспілок), серед яких Уряду рекомендовано до кінця 2013 року підготувати та внести в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення механізму індексації грошових доходів населення шляхом урегулювання, зокрема, таких питань, як: визначення терміну «базовий місяць» для обчислення індексу споживчих цін; визначення механізму застосування терміну «базовий місяць»; збільшення граничних розмірів грошових доходів населення, що підлягають індексації, з метою забезпечення належного захисту доходів громадян в умовах зростання споживчих цін і тарифів.

За матеріалами газети «Про приватних підприємців та єдиний податок» http://www.spd-info.com.ua/ua/view/news/one/923

Коментування вимкнуто
Сторінка 3 із 2012345...1020...Остання »
Rambler's Top100